Dotacja na remonty dróg w Szczucinie

23 września w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin  wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec wręczył Burmistrzowi Szczucina  symboliczny czek potwierdzający dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Czek przekazany przez wicewojewodę  opiewa na niemal 3 miliony zł i jest to najwyższe dofinansowanie w powiecie dąbrowskim. Dofinansowanie jest na poziomie 80% inwestycji. Dzięki temu dofinansowaniu zostaną wyremontowane ulice  Targowa oraz Batalionów Chłopskich w Szczucinie. W spotkaniu udział wzięli m.in. Poseł na Sejm Wiesław Krajewski, wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk, z-ca Burmistrza Tomasz Bełzowski, Przewodniczący Rady miejskiej w Szczucinie Antoni Radłowski, radny powiatowy Andrzej Urbanik oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Szczucin.

Link do wideorelacji z wydarzenia