Dzień Samorządowca

27 maja – Dzień Samorządowca to święto szczególne. Przypomina nam zarówno o pierwszych w pełni demokratycznych wyborach samorządowych w Naszym kraju, jak i tych, którzy Polskę Samorządną tworzyli i tworzą.

W rocznicę pierwszych wolnych wyborów do rad gmin i miast, kiedy obchodzony jest Dzień Samorządowca, wszystkim tym, którzy pracują na rzecz naszego samorządu  Gminy Szczucin, składamy serdeczne życzenia.

Radnym Rady Miejskiej, Pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miejskim oraz Pracownikom jednostek organizacyjnych: placówek kultury, szkół, Sołtysom, a także Działaczom Społecznym, składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za wspólną troskę i oddanie na rzecz rozwoju Gminy Szczucin – naszej lokalnej wspólnoty.

Dziękujemy Państwu za codzienny trud i ciężką pracę dla dobra lokalnych społeczności. To dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu rozkwita nasza „mała ojczyzna”.
Służba publiczna nie zawsze bywa zadaniem łatwym. Potrzeba wiele cierpliwości, zrozumienia, co dzień trzeba starać się sprostać oczekiwaniom lokalnych wspólnot. Aby dobrze służyć ludziom trzeba ich lubić, szanować i wsłuchiwać się w ich potrzeby.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w dalszych działaniach, a także satysfakcji z codziennie podejmowanych wyzwań. Wierzymy, że dzięki Waszemu poświęceniu nadchodzące lata będą okresem rozwoju Gminy Szczucin, a Wasze wysiłki będą pozytywnie oceniane i doceniane przez naszych Mieszkańców.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie                                                           Burmistrz Szczucina                              
         Agnieszka Beker                                                                                                      Andrzej Gorzkowicz