Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. Są to jedyne dni w roku, które skłaniają nas do wspomnień o zmarłych, do zadumy i refleksji.  Dzień Wszystkich Świętych w Polsce kojarzy się przede wszystkim z odwiedzaniem cmentarzy, modlitwą za zmarłych i zapalaniem zniczy na grobach. Święto Wszystkich Świętych wprowadził dla całego kościoła papież Grzegorz IV w 834 roku jako symbol pamięci o zmarłych. Wszystkich Świętych  to  oddanie czci dla wszystkich świętych w niebie (tych znanych i tych Nieznanych). W Kościele Katolickim jest to jeden z najważniejszych odbywających się obrzędów w roku.
Drugi listopada jest to Dzień Zaduszny poświęcony zmarłym, których w tym dniu szczególnie się wspomina. Zaduszki wywodzą się z pogańskich uroczystości Słowian, które obchodzono cztery razy w ciągu roku. W Kościele katolickim uroczyste obchody tego święta zapoczątkował opat z Cluny - Odilon. To właśnie on wyznaczył dzień po Wszystkich Świętych na wspominanie wszystkich, którzy odeszli. Dzień Zaduszny jest dniem modlitw za ludzi zmarłych, których dusze oczekują jeszcze w czyśćcu na ostateczne spotkanie z Bogiem. Zaduszki są wspomnieniem zmarłych potrzebujących oczyszczenia, które mogą uzyskać przez modlitwę wiernych i Kościoła.