Fundusze unijne na rozwój mieszkańców Gminy Szczucin

Jak wspierać przedsiębiorczość i rozwój zawodowy mieszkańców dzięki funduszom unijnym zastanawiali się w piątek 12 października Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie Jacek Pająk i Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz.

 

- Jesteśmy w połowie obecnego okresu programowania, a Małopolska może pochwalić się konkretnymi efektami wykorzystania funduszy unijnych na rzecz rozwoju osobistego
i zawodowego mieszkańców regionu, w tym osób mieszkających w Mieście i Gminie Szczucin
– komentuje dyrektor Jacek Pająk. I dodaje: - Wielu osobom udało się pomóc znaleźć pracę, przekwalifikować lub założyć własną firmę. Jest to wspólny sukces samorządu regionalnego
i samorządów lokalnych. Do tych, którzy jeszcze nie otrzymali wsparcia, musimy dotrzeć
z informacją, z jakich projektów mogą korzystać.

 

W Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowane są obecnie projekty, z których mogą korzystać osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje, znaleźć lub zmienić zatrudnienie czy wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie, spowodowanej np. urodzeniem dziecka lub pobytem za granicą. Są wśród nich projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, które stanowią odpowiedź na potrzeby regionu m.in. w zakresie wzmocnienia przedsiębiorczości („Firma +1”) i potencjału kadr dla gospodarki („Kierunek Kariera”), rozwoju kapitału społecznego („Gwarancja 40+”), ochrony dziedzictwa narodowego (Konserwator”) czy przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu („Małopolskie Gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”).

 

W Mieście i Gminie Szczucin z projektów finansowanych z funduszy unijnych skorzystało 635 osób, w tym 86 podmiotów otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W projektach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wzięły udział 43 osoby. Dzięki projektowi „Konserwator” 11 osób dostało pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczucinie, a dzięki projektowi „Firma +1” – 8 osób. 1 osoba skorzystała z oferty projektu „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”, natomiast w projekcie „Kierunek Kariera” biorą udział 23 osoby, które są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji.

 

Warto zainteresować się ofertą projektów finansowanych z funduszy unijnych, w tym tych, które koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Dają one wiele możliwości na zmianę sytuacji zawodowej czy rozwój własnych umiejętności. Staże, szkolenia, pomoc doradcy zawodowego, pieniądze na firmę lub zatrudnienie pracownika – to tylko niektóre formy wsparcia, oferowane
w projektach.

 

W projekcie „Kierunek Kariera” można dostać bony na szkolenia językowe, komputerowe i kursy prawa jazdy kategorii A, B, C, C+E. Dzięki bonom szkolenia są tańsze nawet o 87%. W projekcie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które pracują i są związane z Małopolską (mieszkają tu, uczą się lub pracują). Dodatkowo, jeśli mają mniej niż 50 lat, muszą mieć wykształcenie maksymalnie na poziomie zdanej matury. Już wkrótce w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” będzie można otrzymać dodatkową pulę dofinansowanych bonów na szkolenia zawodowe (niezależnie od branży), uprawnienia i kursy kwalifikacyjne.

 

Aby wziąć udział w projekcie „Kierunek Kariera” należy umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://pociagdokariery.pl (zakładka „Zgłoś się”). Osoby mające mniej niż 25 lat mogą zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl  (zakładka „Rekrutacja > 25 roku życia”).