Gmina Szczucin Liderem Powiatu Dąbrowskiego

Gmina Szczucin po raz kolejny została  liderem powiatu dąbrowskiego w Rankingu Gmin Małopolski 2019.

Podczas pierwszego dnia obrad Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które odbyło się 25 listopada w Solcu Zdroju zostały wręczone wyróżnienia dla samorządów, które osiągnęły najlepsze wyniki w Rankingu Gmin Małopolski 2019

Ranking Gmin Małopolski to inicjatywa realizowana przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Przeprowadzane analizy statystyczne są podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. 
Pełne wyniki rankingu na stronie: http://mistia.org.pl/ranking-gmin/