Gramy do jednej miski!

19 grudnia 2019 r. na terenie przytuliska dla psów „Reksio” prowadzonego przez Gminę Szczucin odbył się finał II edycji akcji „Gramy Do Jednej Miski”. Podobnie jak w ubiegłym roku w okresie przedświątecznym Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Marii Kozaczkowej w Skrzynce zaproponował społeczności szkolnej zbiórkę karmy. Tym razem do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy również szersze grono szkół i organizacji. Po nawiązaniu kontaktu oraz przeprowadzeniu kampanii informacyjnej wspólnie udało się przekazać przytulisku ok. 500 kg pożywienia dla psiaków! Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się pomóc potrzebującym zwierzętom – uczniom, rodzicom, nauczycielom, oraz osobom indywidualnym spoza szkoły. Szczególne podziękowania składamy naszym tegorocznym partnerom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, a są to:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupcu,
Koło Gospodyń Wiejskich w Lubaszu,
Koło Gospodyń Wiejskich w Radwanie,
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Wola Szczucińska,
Centrum Paszowe w Dąbrowie Tarnowskiej,
Sołtys Wsi Radwan.

Wspólne spotkanie na terenie przytuliska było okazją do podziękowania sobie nawzajem, poznania się oraz podjęcia dyskusji na temat ewentualnych dalszych form wsparcia dla psiaków. Dla nas wszystkich, a szczególnie dla uczniów, akcja była formą uwrażliwienia na los pozostawionych samym sobie zwierząt. W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy mocno zabiegani. To czasem nie pozwala dostrzec potrzebujących. Wszyscy chcielibyśmy by dzieci uczyły się odpowiedzialności, były wrażliwe na los pokrzywdzonych, których wokół nas nie brakuje.

Pomysł przeprowadzenia zbiórki został zaczerpnięty z przedsięwzięcia grupy kibiców Wisły Kraków – Starzy Bywalcy, który zajmują się organizacją inicjatyw charytatywnych. „Gramy do Jednej Miski” zapoczątkowano w 2018 r. jako zbiórkę karmy, koców i zabawek dla podopiecznych Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Nasza szkoła wsparła wtedy tę inicjatywę, przy okazji uczestnictwa w jednym z meczów Wisły Kraków w ramach organizowanego dla uczniów sektora szkolnego. Wtedy też uznaliśmy, że fajnym pomysłem byłoby przeprowadzenie podobnej akcji na terenie naszej Gminy. Jednocześnie mamy nadzieję, że idea ta stanie się coroczną tradycją mającą na celu nie tylko symboliczną (póki co) pomoc naszym czworonożnym przyjaciołom, ale również uświadamianie uczniom i nie tylko, że nie możemy być obojętni na los zwierząt.

            Warto nadmienić, że w przytulisku znajduje się obecnie 57 podopiecznych. Mieliśmy okazję zauważyć, że zdecydowana większość z nich to osobniki oswojone, po prostu porzucone przez swoich właścicieli. Dało się odczuć, że zwierzakom brakuje czułości ze strony człowieka, co okazywały zachęcaniem nas do pogłaskania, czy wspólnej zabawy. Wszystkich Państwa zachęcamy do propagowania idei adopcji zwierząt z przytuliska „Reksio”. Cieszymy się, że udało nam się kontynuować i poszerzyć akcję zapoczątkowaną rok temu, i podobnie jak wtedy mamy nadzieję, że kolejna jej edycja zakończy się jeszcze większym sukcesem.

Opracował: Paweł Duda – nauczyciel SP w Skrzynce.