HODOWCO drobiu i innych ptaków PAMIĘTAJ

Zgodnie z §1.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ,20 grudnia 2016r. sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (Dz. U. z 2016r. Poz. 2091) Posiadacz drobiu lub innych ptaków zobowiązany Jest między. Innymi :

 

  • Zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii miejsce, w którym je utrzymuje
  • Utrzymywać drób i ptaki w zamkniętych obiektach lub innych miejscach ,w sposób uniemożliwiający kontakt ich ptakami dzikimi
  • Utrzymywać drób w sposób wykluczający Jego dostęp do zbiorników wodnych do których mają dostęp dzikie ptaki
  • Karmić i poić drób i ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami
  • Wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków gdzie utrzymywany jest drób.

 

 

Informacja do pobrania
ZGŁOSZENIE miejsc utrzymywania drobiu i lub innych ptaków - do pobrania