Szczucin

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikat Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie informuje że w związku z modernizacją centrali telefonicznej aktualne numery kontaktowe Ośrodka Zdrowia w Szczucinie to:146436236,14 690 80 58,697 828 934

Foto - wydarzenia
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.Medycznych w Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

-Ogłoszenie  o konkursie  na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.Medycznych w Gminnym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

Szczucin dnia 25 marca 2016 r.
Opublikował : Daniel Puła

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Medycznych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Szczucinie

Szczucin dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przekazała do publikacji : Krzysztof Gadziała
Zatwierdził : Andrzej Gorzkowicz
Opublikował : Daniel Puła

2016-03-25
Startuje okienko transferowe ZUS-OFE

Uwaga! Już 1 kwietnia ruszyło okienko transferowe w ramach II filara emerytalnego. Do końca lipca można decydować czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część przekazywać do OFE.
Od decyzji osób ubezpieczonych w II filarze zależy los składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia). Pozostała cześć składki emerytalnej, czyli 16,6 proc. trafia do ZUS i jest zapisywana na koncie emerytalnym (12,22 proc.) i subkoncie (4,38 proc.). Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 lipca 2016 r. każdy kto jest uczestnikiem drugiego filara może zdecydować, że wskazane 2,92 proc. składki trafi na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub do wybranego otwartego funduszu emerytalnego. Osoby, które nie będą zmieniać decyzji podjętej w poprzednim okienku transferowym w 2014 r. lub przy okazji wchodzenia na rynek pracy po zamknięciu poprzedniego okienka, nie muszą składać żadnych deklaracji.
czytaj więcej

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Burmistrz jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu tylko wyjątkowo, w ściśle określonych przepisami sytuacjach. Burmistrz nie może do tej czynności upoważnić innej osoby.
Burmistrz jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu  w następujących sytuacjach:

  • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji oraz na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny  i majątkowy składającego oświadczenie, ale tylko w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ;

  • na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych   - NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b

czytaj więcej

Harmonogram wywozu nieczystości stałych ( śmieci ) w miesiącach KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2016r.


Informujemy, że wywóz nieczystości stałych ( śmieci ) w miesiącach KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2016r.  odbywał się będzie w następujące dni :
czytaj więcej

Informacja dotycząca zasad kryteriów i harmonogramu przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów

"Informacja dotycząca zasad kryteriów i harmonogramu przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Szczucin w roku szkolnym 2016/2017"
zał nr 1 - Kryteria naboru
zał nr 2 - Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach.

Informuję, że w ogłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin konsultacjach społecznych w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach w okresie od 25 lutego 2016 r do 7 marca 2016 r :
1. drogą elektroniczną nie wpłynął żaden wniosek/uwaga/zastrzeżenia od mieszkańców gminy Szczucin dotyczący przedmiotu konsultacji,
2. na drukach złożonych do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Szczucin wpłynęło 15 wniosków/uwag/zastrzeżeń  mieszkańców gminy Szczucin– wszystkie przeciwko połączeniu Przedszkola w Borkach z Zespołem Szkół w Borkach.

mgr Janusz Ryś – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Szczucinie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.Medycznych w Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie
2016-03-25
TURNUSY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2016 r

Urząd Miasta I Gminy w Szczucinie informuje, że trwa nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych w 2016 roku. Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie. więcej informacji na stronie : http://tarnow.wku.wp.mil.pl/pl/4135.html

Informacja dotycząca zasad kryteriów i harmonogramu przyjęć do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Szczucin w roku szkolnym 2016/2017
Wybory Sołtysa wsi Świdrówka

W dniu 4 marca 2016 roku odbyły się wybory Sołtysa wsi Świdrówka. Mieszkańcy, wyjątkowo licznie zebrani w budynku Świetlicy w Świdrówce poprzez tajne głosowanie wybrali sołtysa swojej wsi. Sołtysem wsi Świdrówka wybrany został Pan Piotr Bielaszka.
 Zebranie otworzyła i prowadziła Pani Agnieszka Beker, Przewodnicząca Rady Miejskiej. Ponadto w zebraniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Pan Andrzej Gorzkowicz. Burmistrz przedstawił najważniejsze działania, w szczególności dotyczące mieszkańców Świdrówki oraz odpowiadał na zadawane pytania. Gratulując wyboru życzył Sołtysowi sukcesów i dobrej współpracy z samorządem gminnym.


Bezpłatne zajęcia prowadzone przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w II kwartale 2016 r

Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy i podpowiadają jak szukać pracy.
Zajęcia zwykle rozpoczynają się o 9.00 w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 126, I piętro.  Zapisy przyjmowane są do drugiego dnia przed rozpoczęciem zajęć w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 135, I piętro, tel. 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl. Formularz zapisu dostępny jest także on–line na www.wup-krakow.pl.

W załączeniu tematy i terminy planowanych warsztatów.

Harmonogramy ma miesiąc : kwiecień,maj,czerwiec


Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!

W zeszłorocznej edycji wnioski spływały do ostatniej chwili. W tym roku jest więcej pieniędzy do rozdania. 1 marca ruszył Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – pierwsza edycja w tym roku. Można zdobyć nawet 25 tys. zł, ale trzeba mieć naprawdę dobry projekt. – Przeformułowaliśmy zasady. Wszystko po to, by wspierać projekty maksymalnie efektywne, w których jasne są cele i jasne są mierniki ich osiągania – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation.

W 2016 odbędą się dwie edycje – właśnie ta wiosenna i jesienna. W każdej jest do rozdania 100 tys. zł. Maksymalnie można zdobyć 25 tys. zł. – Wystarczy rzut oka na nowy formularz wniosku, żeby zrozumieć, co liczy się w naszym konkursie. Pytamy o cele, o możliwości ewaluacji projektu, o oczekiwaną zmianę społeczną. Zależy nam na tym, aby promować mądre podeście do inicjatyw społecznych, dokładnie takie, jakie prezentują wspaniałe organizacje, które wspieramy na całym świecie – zaznacza Marta Schmude-Olczak.

Nabór wniosków w tej edycji zakończy się 30 czerwca. Wnioskodawcą może być np. organizacja społeczna lub spółdzielnia. – Bardzo zależy nam na tym, by pokazywać jakie znaczenie w inicjatywach społecznych ma podejście systemowe, strukturalne, nastawione na budowanie trwałych mechanizmów zmiany. Liczymy właśnie na takie wnioski – zaprasza do Konkursu Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation.

Co należy zrobić, by podjąć walkę o pieniądze? Po pierwsze dokładnie przeczytać regulamin, który czeka pod adresem www.kulczykfoundation.org.pl
w zakładce „wsparcie” (kliknij i zjedź na sam dół). Po drugie wypełnić formularz, który jest dostępny w tym samym miejscu. Po trzecie złożyć go drogą mailową lub pocztą zgodnie z zasadami w regulaminie.

Kulczyk Foundation to Fundacja, która wykorzystuje najlepszą możliwą wiedzę o zarządzaniu i inwestycjach społecznych do inicjowania realnych zmian społecznych przede wszystkim w tych częściach świata, w których beneficjenci pomocy nie mają żadnych szans na samodzielną poprawę jakości swojego życia. Celem Kulczyk Foundation jest budowanie trwałych mechanizmów zmieniających otoczenie, ale i angażujących społeczności lokalne. – Działamy tak, by poruszona przez nas pierwsza kostka domina poruszała kolejne. Na co dzień doskonalimy procedury efektywnego biznesu. W sferze działań pozarządowych właśnie one mogą stać się podstawą tworzenia skutecznych strategii przedsięwzięć społecznych. Tak rozumiemy prawdziwe znaczenie odpowiedzialnego biznesu – wyjaśnia Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation, członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments.

źródło :news@wirtualnynewsroom.pl
Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie działając na podstawie art. 11 a ust 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt /t.j. Dz.U. z 2013.856 z p.zm./ zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin w 2016r.’’
 
Opinie oraz uwagi o programie można składać:

na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin (sekretariat) w godzinach pracy tut. urzędu
korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczucin   
ul. Wolności 3, 33 – 230 Szczucin
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@umigszczucin.pl
faksem na nr 014 643-64-90
 
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 11a ust. 8 cyt. powyżej ustawy podmioty, o których mowa w art  11a ust. 7 wydają opinię o projekcie programu w terminie 21 dni od dnia jego ogłoszenia.
Niewydanie opinii w ustawowym terminie uznaje się za akceptację programu.
Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" - Edycja XI

Wzorem ubiegłego roku swojego laureata - najlepszą organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego wskażą też internauci. Okazją do tego jest głosowanie, które potrwa od 5 do 20 listopada 2015 r. na stronie internetowej www.gazetakrakowska.pl. Na swojego faworyta można oddać jeden głos w ciągu doby. Zachecamy do głosowania na Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. Poniżej link do głosowania http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyt/karta/stowarzyszenie-samorzadow-powiatu-dabrowskiego,30106,1473528,t,id,kid.html

Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9054478,krysztaly-soli-2015-wybierz-najlepsza-organizacje-pozarzadowa-malopolski,id,t.html?cookie=1
REPREZENTACJA POWIŚLA W PARLAMENCIE

Według oficjalnych wyników ogłoszonych przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w niedzielę 25 października 2015 r. w ławach poselskich zasiądzie dwóch posłów z powiśla dąbrowskiego. Doskonałego wyniku w głosowaniu gratuluję panu Wiesławowi Krajewskiemu dotychczasowemu Radnemu Powiatu Dąbrowskiego oraz panu Władysławowi Kosiniakowi – Kamyszowi obecnemu Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. Gratulacje składam również pochodzącemu ze Szczucina  kandydatowi na posła panu Michałowi Cieślakowi oraz kandydatowi na senatora panu Kazimierzowi Wiatrowi za uzyskanie wysokiego poparcia społeczeństwa pozwalającego na uzyskanie mandatów parlamentarnych.

      Serdecznie gratuluję


                                                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin
                                                                                                                                       Andrzej Gorzkowicz

Opracowanie programu zabezpieczenia odpadów azbestowych na drogach – 2015

Realizując postanowienia  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” Gmina Szczucin wykonała w roku bieżącym Projekt pn.: „Opracowanie programu zabezpieczenia odpadów azbestowych na drogach - 2015”. Projekt stanowi kontynuację opracowanego, w latach 2001 – 2002 „Wojewódzkiego programu unieszkodliwiania azbestu na przykładzie gminy Szczucin”, a dotyczy zabezpieczenia odcinków dróg zbudowanych m. in.  z odpadów zawierających azbest, o łącznej długości 4,993  km. Zakres Projektu objął następujące prace:
- inwentaryzację miejsc występowania odpadów azbestowych na drogach.
- wykonanie materiałów przedprojektowych dotyczących miejsc występowania odpadów azbestowych na drogach.
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej unieszkodliwiania odpadów azbestowych na drogach wraz z oceną oddziaływania na środowisko.
- wykonanie przedmiarów robót.
- wykonanie kosztorysów inwestorskich

Wartość wykonanej dokumentacji zamknęła się w kwocie 64.853,09 zł, z czego kwota 64.800,00 zł stanowi dotację, uzyskaną przez Gminę w „Konkursie Azbest – 2015” organizowanym i finansowanym przez Ministerstwo Gospodarki.

Ankieta

Złożenie wypełnionej ankiety ma na celu dokonanie inwentaryzacji  źródeł ciepła oraz ewentualnego uczestnictwa w programie zakładającym poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Szczucin. Wypełnioną ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie  ul. Wolności 3 lub u sołtysów. Termin złożenia ankiety do 15 października 2015 roku.

Kamera online -Widok na płytę "Rynku" Miasta Szczucin
Archiwum

Link do danych zawartych na stronie archiwum www.szczucin.pl

 
Urząd Miasta i Gminy  ul.Wolności 3,  33-230 Szczucin,  tel.146436278,  fax.146436490
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego