INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy Szczucin informuje, że Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr VII/63/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla woj. małopolskiego”.

Treść przyjętego Dokumentu wraz z treścią uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego zawierającej uzasadnienie są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod linkiem:

 https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1580561,uchwala-nr-vii6319-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-25-marca-2019r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-.html