Kolejna kapliczka w naszej gminie odzyska swój blask

Od 10 lat Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego organizuje specjalny konkurs grantowy  pod hasłem Kapliczki Małopolski. Adresatami konkursu są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które podejmują prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy małopolskich kapliczkach. Bardzo ważne jest to, że obiekty znajdujące się na prywatnych działkach również mogą liczyć na odnowienie. Restaurowane kapliczki nie muszą przy tym figurować w rejestrze zabytków.
W dniu wczorajszym, tj. 14 maja 2019 roku Z-ca Burmistrza Szczucina Tomasz Bełzowski podczas spotkania z beneficjentami konkursu „Kapliczki Małopolski 2019" w  Krakowie odebrał promesę w wysokości 14 000,00 zł potwierdzającą otrzymanie dotacji z budżetu województwa małopolskiego na remont neogotyckiej kamiennej kapliczki przydrożnej z 1927 r. w miejscowości Radwan.
Kapliczki Małopolski i Ochrona zabytków Małopolski to realizowane od lat programy samorządu województwa, które co roku pozwalają na renowację wyjątkowych obiektów z całego regionu. Małopolska może pochwalić wieloma wspaniałymi zabytkami, dlatego wspólnie chcemy dbać o zachowanie naszej historii, tradycji i kultury - podkreślił na spotkaniu wicemarszałek Łukasz Smółka.