Klub Seniora w Szczucinie

Gmina Szczucin otrzyma 126 445 zł tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Klubu Seniora.  Aktualnie trwają prace remontowe w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń na Klub „Senior +” w budynku gminnym położonym przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczucinie”.
Prace obejmują m. in. szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowę schodów wejściowych. Celem utworzenia Klubu Seniora jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta i gminy Szczucin w podeszłym wieku.