Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczucinie w sprawie: sposobu odczytu wodomierzy i wystawiania faktur za usługi wodno-kanalizacyjne.
 
Od dnia 2 kwietnia 2020r.  inkasenci rozpoczną odczyty wodomierzy  w Szczucinie (bez osiedla 3-go Maja), oraz w miejscowościach Dąbrowica i Wola Szczucińska. Ze względu na aktualną sytuację  zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19 (koronawirus), inkasenci zakładu nie będą wchodzić do domów lecz wystawiać faktury w oparciu o podany przez mieszkańca odczyt wodomierza, a w przypadku braku takiego odczytu, wystawiona zostanie faktura uśrednionego zużycia. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy zakładu tj. 7:00-15:00, pod numerami telefonów: 14 643-52-63 lub 722 010 112.
 
 
 
               Dyrektor
Zakładu Usług Komunalnych
         Andrzej Urbanik