Informacja o możliwości uzyskania tele porady  u lekarzy w Ośrodkach Zdrowia  prowadzonych przez GZOZ na terenie Gminy Szczucin