Konkurs Ortograficzny o Pióro Burmistrza Szczucina

29 października w Domu Kultury w Szczucinie, odbył się  X Jubileuszowy Gminny Konkurs Ortograficzny o Pióro Burmistrza Szczucina. Wzięło w nim udział 17 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie, Zabrniu, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach, Skrzynce i Słupcu oraz z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy zdobytej w szkole oraz kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad pisowni w języku polskim. Tekst dyktanda jubileuszowego opracowała Monika Kosińska. Po bardzo dokładnym sprawdzeniu prac jury w składzie: Monika Kosińska, Laura Tokarczyk oraz Krystyna Szymańska, pióro burmistrza przyznało Tomaszowi Marszałkowi uczniowi PCEiKZ w Szczucinie, II miejsce otrzymała Eliza Szczepaniak z PCEiKZ w Szczucinie, a III miejsce zdobyła Julia Babiec z ZS-P w Słupcu. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Szczucina Jana Sipiora i organizatora. Pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia.  

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok.