XIII edycja konkursu Kryształy Soli o nagrodę dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli"

Cel konkursu:

Głównym celem Nagrody jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych małopolskich organizacji oraz popularyzowanie „dobrych praktyk”. Statuetka „Kryształy Soli” jest wyrazem uznania samorządowych władz Województwa dla tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas dla budowania wspólnego dobra. Nagroda ma charakter honorowy, a mogące otrzymać ją organizacje wyłaniane są w drodze konkursu.

Rusza nabór do XIII edycji Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”!

Organizacje pozarządowe sprawiają, że świat staje się lepszy i udowadniają, że działanie prosposłeczne ma sens! Dzięki nagrodzie „Kryształy Soli” możemy docenić ich pracę, zaangażowanie i podziękować im za działalność na rzecz innych, a także pokazać ich codzienny wysiłek. Nagroda pozwala również wzmocnić wizerunek organizacji w świadomości mieszkańców.

Każda organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej może zgłosić organizację, która według niego zasługuje na tytuł najlepszej organizacji pozarządowej.

Nie czekaj i do 30 czerwca 2017 r. zgłoś do nagrody organizację, którą cenisz! Tytuł najlepszej organizacji zostanie przyznany w kategoriach:

Dodatkowo z najlepszych organizacji w swoich kategoriach zostanie wybrana organizacja najlepsza z najlepszych, która otrzyma Nagrodę Grand Prix!

Organizacje będą mogły powalczyć również o tytuł Laureata Nagrody Internautów i pokazać swoją popularność i zaufanie wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego.

W tegorocznej edycji konkursu oceniana będzie działalność organizacji w latach 2013 – 2016.