Laury Echa Trombity rozdane

To była prawdziwa muzyczna uczta - w dniach 22-24 czerwca br. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbył się finał 41. edycji Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY.

Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY jest dorocznym spotkaniem konkursowym najlepszych orkiestr dętych Województwa Małopolskiego. Jest jedną z najbardziej prestiżowych i największych cyklicznych imprez amatorskiego ruchu muzycznego. To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ w jednym miejscu możemy usłyszeć najlepsze orkiestry dęte z Małopolski Głównym celem Festiwalu jest promocja i podniesie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych poprzez umożliwienie im prezentacji aktualnych osiągnięć, stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie do poszukiwań repertuarowych.

W tegorocznym koncercie zaprezentowały się najlepsze orkiestry i big bandy województwa małopolskiego, wyłonione w drodze eliminacji powiatowych, organizowanych na przełomie maja i czerwca w ośmiu miejscowościach Małopolski.

W festiwalu zaszczytne trzecie miejsce zajęła reprezentująca Nasza Gminę Orkiestra Dęta przy OSP w Szczucinie.

Finałowe prezentacje oceniało jury w składzie: płk Bolesław Szulia - przewodniczący (Warszawa), kpt. Tadeusz Dobrowolski (Przemyśl), dr Waldemar Groń (Kraków), kpt. Stefan Żuk (Nowy Sącz) oraz Małgorzata Mikulska - sekretarz komisji (MCK SOKÓŁ, Nowy Sącz). Organizatorem konkursu od wielu lat jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, współorganizatorem finału - Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

Serdecznie gratulujemy!