Miasto i Gmina Szczucin Liderem Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 12 grudnia 2016 r. podczas spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działającym przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin odebrał z rąk Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego nagrodę dla Lidera Powiatu Dąbrowskiego w Rankingu Gmin Małopolski 2016.

Gmina Szczucin zajęła najwyższą lokatę wśród samorządów Powiatu Dąbrowskiego zajmując 57 miejsce w Małopolsce (na 179 ocenianych samorządów), Dąbrowa Tarnowska miejsce 68, Olesno 88, Radgoszcz 162, Mędrzechów 169, Gręboszów 175, Bolesław 179 miejsce.


Ideą rankingu jest uhonorowanie gmin wyróżniających się przyjaznymi warunkami życia i aktywnością w zarządzaniu lokalnym. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 12 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Tworząc tegoroczny ranking, wzięto pod uwagę między innymi takie wskaźniki jak: dochód własny i wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca, poziom zadłużenia gminy, liczbę firm na 1000 mieszkańców, wskaźnik migracji czy odsetek dzieci w żłobkach i przedszkolach.


Ranking jest okazją do przyjrzenia się stanowi rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolski ale również poszczególnych gmin. Uzyskana w rankingu lokata pokazuje jak dużo jest jeszcze do zrobienia ale pozwala mieć satysfakcję z rezultatów prowadzonych obecnie działań.