Modernizacja placu zabaw przy ulicy ks. Bracha

Trwa modernizacja placu zabaw przy ulicy ks. Bracha. Celem realizacji zadania jest poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw zostało wykonane nowe ogrodzenie.

Teren placu zabaw jest ważnym miejscem rekreacyjnym, dlatego zależy nam na poprawie jego stanu technicznego, zwiększeniu jego wartości użytkowej, jak również podniesieniu walorów estetycznych,  a co najważniejsze poprawie bezpieczeństwa dzieci – Tomasz Bełzowski z-ca burmistrza.