MUZYCZNE WYDARZENIA CHÓRÓW CLAVE DE SOL  oraz  UNISONO  pod dyrekcją Ilony Mach

12 X odbył się  VII Hubertus Okręgu Tarnowskiego. Ta piękna uroczystość miała miejsce w Europejskim Centrum Polonijnym w Brniu. Na zaproszenie Prezesa Okręgu Tarnowskiego p. Krzysztofa Łazowskiego chór Clave de sol  -  uświetnił swoim koncertem tę wspaniałą uroczystość.
Przy pięknej pogodzie można było min. podziwiać i kosztować pyszne potrawy na przygotowanych stoiskach, usłyszeć brzmienie rogów myśliwskich, zasmakować bigosu i gulaszu myśliwskiego.
Gratulujemy organizatorom tego przedsięwzięcia i dziękujemy za zaproszenie.
 
25 X  chóry Unisono i Clave de sol śpiewająco rozpoczęły weekend.  Pod okiem wspaniałej sopranistki p. Anny Zawisza odbyły się warsztaty wokalne w ramach Projektu Śpiewająca Polska. Dziękujemy za cenne wskazówki, dobre słowo i motywację do dalszej pracy.
11 X chór Unisono oraz zespół instrumentalny klas 4-6 wystąpił podczas uroczystości DEN w Szkole Podstawowej w Szczucinie. W tym uroczystym dniu wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzyliśmy  wytrwałości, dobrych ludzi wokół siebie, uśmiechu i radości każdego dnia.
 
21 XI w Krakowie, w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, odbyła się Konferencja zorganizowana w ramach Programu pilotażowego „Grajmy w szkole”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Narodowym Forum Muzyki, Polską Radą Muzyczną oraz Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym. Projekt powstaje dzięki funduszom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konferencję poprowadziła kurator regionalny projektu Śpiewająca Polska, dr Ksenia Miśkiewicz. W konferencji brała również udział doradca metodyczny z muzyki dla szkół ogólnokształcących wszystkich stopni w Małopolsce mgr Agnieszka Gietner.
W części koncertowej zaprezentowały się  chóry Unisono oraz Clave de sol ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie. Koncert sprawił wszystkim podwójną radość, gdyż zaśpiewał z nami gościnnie absolwent naszej szkoły Sebastian Mach – obecnie tenor Warszawskiej Akademii Operowej. Dziękujemy z całego serca, za obecność z nami. Koncert zakończył się owacjami na stojąco z czego jesteśmy wszyscy bardzo dumni.
22 XI w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, odbyła się Gala VI Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, na której chór Clave de sol wystąpił jako Gość specjalny. To ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla nas za co serdecznie dziękujemy.
Galę poprowadziła  Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie Karolina Kępczyk. Wielkie brawa dla organizatorów i wspaniałych Laureatów Konkursu.
 
 
21 XI w Krakowie odbył się również Koncert Chórów projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska Regionu Małopolskiego. Chóry Unisono oraz Clave de sol z SCKiB  pięknie zaprezentowały się podczas koncertu. Dziękuje wszystkim chórzystom oraz Sebastianowi Mach za wspólny, piękny, muzyczny czas.
 
 
Trzydniowy „Maraton koncertowy” chórów Unisono i Clave de sol – zakończył się w Szczucinie. 23. 11. 2019 w Restauracji Staropolska dzięki uprzejmości Pana Pawła Obary, odbył się Koncert na zakończenie Roku Moniuszkowskiego. Artyści zaprezentowali przed wspaniałą publicznością 11 utworów naszego kompozytora w różnych aranżacjach, prezentując dwu, trzy i czterogłosowe opracowania.  Na koncercie zaszczyciły nas swoją obecnością Władze Samorządowe - Burmistrz Szczucina p. Jan Sipior, Wiceburmistrz p. Tomasz Bełzowski, przedstawiciele Rady Miejskiej, rodzice, znajomi i przyjaciele którzy obserwują i dopingują nas w naszych muzycznych działaniach. Uroczystość poprowadziła dyr. SCK i B - Krystyna Szymańska. 
               Dziękuje ukochanym chórzystom, solistom, instrumentalistom,  oraz  tenorowi - Sebastianowi Mach,  za to że znalazł dla nas czas i towarzyszył nam podczas ostatnich  koncertów. Pragnę z całego serca podziękować za ten ogrom pracy, wysiłek, radość, łzy i za wszystko co nas spotyka i łączy podczas wspólnych muzycznych działań. Jesteście wspaniali – nasza duma.              
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                      Ilona Mach