Nabór dzieci do Przedszkola Publicznego ne 1 w Szczucinie na rok 2018/2019

ZAPISY
DO
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1

W SZCZUCINIE

na rok 2018/2019

Od 01.03.2018 do 31.03.2018 r.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 - 6 lat czyli urodzone
w latach 2015 – 2012 r.


Podstawą zapisu jest "Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola" dostępny
w placówce lub na stronie internetowej przedszkola

www.przedszkoleszczucin.cba.pl

ZAPRASZAMY !!!!!!Do pobrania:

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola nr 1 w Szczucinie na rok 2018/2018 (pdf) (edytowalny)

  • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Szczucinie w roku szkolnym 2018/2019 (pdf) (edytowalny)

  • Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata (pdf) (edytowalny)