Narodowe śpiewanie w Krakowie

4 listopada chór Clave de sol z SCKiB w Szczucinie, uczestniczył w Koncercie Patriotycznym dla Niepodległej z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Ten piękny i wyjątkowy Koncert z udziałem chórów regionu małopolski projektu Akademia Chóralna, odbył się w Filharmonii Krakowskiej im K. Szymanowskiego.