Stanowcze NIE dla kłusownictwa

W ubiegły piątek 17 listopada br. w sali narad Starostwa Powiatowego w  Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się konferencja pod hasłem ”Stanowcze NIE dla kłusownictwa” zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej wspólnie z Starostwem Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele kół łowieckich z terenu powiatu dąbrowskiego.

Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w konferencji uczestniczył Komendant Powiatowy Policji nadkom. Mirosław Strach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Bogusław Chmielarz, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Witold Łopata, rzecznik dąbrowskiej Policji mł.asp. Ewelina Fiszbain oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego podinsp. Grzegorz Bieś. Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na konferencji reprezentował podinsp. Paweł Godyń Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie.

Konferencję otworzył nadkom. Mirosław Strach, który powitał wszystkich zaproszonych gości oraz wprowadził w tematykę omawianych zagadnień. Potem w imieniu współorganizatora konferencji kilka słów wprowadzenia przedstawił Wicestarosta Powiatu Marek Kopia.

Kolejny punkt spotkania to wystąpienie kom. Witolda Łopaty – Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, który przedstawił skalę problemu kłusownictwa na terenie Powiatu Dąbrowskiego, jak również odpowiedzialność karną sprawców tego procederu. Przybliżył także zebranym obowiązki myśliwego przed rozpoczęciem polowania indywidualnego oraz czynności po pozyskaniu zwierzyny w wyniku tego polowania.

Następnym prelegentem był asp. szt. Ryszard Szwiec - Przedstawiciel Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który w swojej prelekcji zaznajomił uczestników konferencji z zasadami przywozu i wywozu broni poza granicę kraju, zakup broni za granicą – wymaganiami oraz regulacjami w powyższym zakresie.

W ostatniej prelekcji podczas konferencji tematykę najczęściej występujących nieprawidłowości oraz błędów popełnianych przez myśliwych przedstawił Pan Dominik Rzepecki Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowego Związku Łowieckiego.

Po tych wystąpieniach głos zabrał Łowczy Okręgowy Krzysztof Łazowski, który w ramach wniosku skierował słowo do uczestników konferencji o podjęcie skutecznych działań przez wszystkie instytucje oraz myśliwych w skutecznych działaniach przeciwko kłusownictwu.

W ramach ostatniej części konferencji odbyła się dyskusja prowadzona przez nadkom. Mirosława Stracha, gdzie wnioskami uczestników było zorganizowane wspólnych patroli policjantów oraz łowczych i Straży Leśnej, mających na celu zapobieganie kłusownictwu, ale również szkodnictwu leśnemu z tym związanemu. Co więcej podinsp. Paweł Godyń przypominał wszystkim zebranym o możliwości korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń w ramach walki z powyższym procederem.  

Konferencję podsumował nadkom. Mirosław Strach - Komendant Powiatowy Policji oraz Marek Kopia - Wicestarosta Dąbrowski, który oficjalnie dokonał zamknięcia konferencji. Po jej zakończeniu uczestnicy zadawali jeszcze pytania i wymieniali poglądy z prelegentami konferencji.

Źródło: dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl