Ulica Kościuszki z nowym oświetleniem


Nowoczesne lampy oświetleniowe  na ul. Kościuszki. Dzięki dobrej współpracy Gminy Szczucin z firmą TAURON zostały wymienione oprawy oświetleniowe starego typu na nowoczesne energooszczędne oświetlenie. Całość modernizacji została wykonana  na koszt firmy TAURON. Nowoczesne oświetlenie poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego po zmroku na ruchliwej ulicy Kościuszki.