Uwaga! Od 15 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowy Statut Gminy Szczucin. 

   Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Gminy Szczucin tj. przekształcenie i powstanie nowych jednostek organizacyjnych, konieczność aktualizacji zapisów dotyczących funkcjonowania organów gminy, usunięcia błędów definicyjnych i prawnych wymagała dokonania zmian w obowiązującym Statucie Miasta i Gminy Szczucin.

  Zakres koniecznych zmian był szeroki. Wymóg ogłaszania tekstów jednolitych uregulowań wydawanych przez organy gminy wskazał jako zasadne dokonanie zmiany całości obowiązującego statutu i uchwalenie nowego Statutu Gminy Szczucin. Pozwoliło to w sposób wyczerpujący uregulować organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy, zwiększyć jego przejrzystość i zrozumienie.

  Rada Miejska w Szczucinie uchwałą nr XXV/323/17 z dnia 24 marca 2017 roku uchwaliła nowy Statut Gminy Szczucin, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 31 marca 2017 r. poz. 2259 i zacznie obowiązywać od dnia 15 kwietnia 2017 roku.

  Prosimy o zapoznanie się z nowym Statutem Gminy Szczucin (do pobrania) i wdrożenie jego zapisów.