OBCHODY 100- lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BORKACH

    ,,Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.” – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w artykule okolicznościowym skierowanym do wszystkich rodaków.

Poprzez organizację III edycji Patriotycznego Śpiewania chcieliśmy uczcić ten doniosły moment naszej historii i przyłączyć się do ogólnopolskich obchodów, oddając cześć bohaterom, którzy dla nas wywalczyli niepodległość. Rozpoczynając uroczystość Pani Dyrektor Barbara Czub powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Krzysztof Bryk Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego, Tomasz Bełzowski Zastępca Burmistrza Szczucina, Krzysztof Kupiec Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Dąbrowskiego, Antoni Radłowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie, Radni Rady Miejskiej, sołtysi, Proboszcz Parafii Borki ks. Józef Jeziorek, Proboszcz Parafii Słupiec ks. Kanonik Ryszard Kapałka, Barbara Łuszcz Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej oraz licznie zgromadzeni rodzice, nauczyciele, pracownicy, uczniowie i przedszkolaki. ,,Tożsamość narodowa zawiera w sobie świadomość tego, co jednakowe dla wszystkich Polaków oraz świadomość siebie. Łączą nas symbole narodowe, wspólne korzenie, historia narodu, więzy krwi, terytorium, kultura, język. Dlatego spotykamy się dzisiaj wielopokoleniowo, by wspólnie, rodzinnie i towarzysko przeżywać historię Polski, aby swoje istnienie jako narodu, ale też jako społeczności lokalnej umacniać. Spotykamy się po to, by bezcenne dziedzictwo przekazywać pokoleniu młodych Polaków” – tak streściła ideę Patriotycznego Śpiewania Pani Dyrektor Barbara Czub w swoim przemówieniu.

Następnie zabrał głos Krzysztof Bryk Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego, który w imieniu Samorządu Powiatu Dąbrowskiego na ręce Pani Dyrektor Barbary Czub złożył list gratulacyjny wyrażający podziękowanie za działalność integrującą lokalną społeczność oraz krzewienie miłości do ,,Małej Ojczyzny” poprzez nawiązywanie do wspólnych korzeni.   

Wyjątkowo starannie przygotowana  uroczystość była swoistą peregrynacją po dziejach ,,narodu i pielgrzymstwa polskiego”. Pamięć tamtych burzliwych wydarzeń, wiodących Polaków po trudnych szlakach od niewoli do niepodległości, przetrwała w twórczości polskich poetów i pisarzy. To dzięki literaturze bowiem nie wygasła w sercach rodaków rozproszonych na obczyźnie nadzieja, że kiedyś ,,powrócą na Ojczyzny łono (…) do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych...” Spektakl pod nazwą ,,Czuwam” był hołdem nie tylko dla bojowników, którzy wywalczyli dla nas wolność szablą i karabinem, ale i dla tych, którzy oddali Ojczyźnie swoje pióra. Tak więc w przedstawieniu pojawili się bohaterowie ,,Dziadów” Adama Mickiewicza, Panna Młoda z ,,Wesela” Stanisława Wyspiańskiego oraz takie znamienne utwory klasyków polskiej poezji jak ,,Pięciu poległych” Artura Oppmana czy ,,Elegia o chłopcu polskim” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Po części oficjalnej Pani Dyrektor Barbara Czub zaprosiła przybyłych gości do wspólnego śpiewania, podczas którego pojawiły się znane pieśni patriotyczne.

Część artystyczną opracowaną przez Ewę Gaj we współpracy z  Ewą Dadej i Lucyną Szot w oprawie muzycznej Barbary Czai wzbogacił występ dzieci przedszkolnych, które przygotowane do występu przez  wychowawczynie Bożenę Balicką i Bernadetę Bator  ukazały własny sposób pojmowania patriotyzmu oraz oddały cześć symbolom narodowym takim jak hymn, godło i flaga oraz odtańczyły krakowiaka w strojach ludowych. Dodatkową atrakcję stanowił taniec z flagami w wykonaniu pierwszoklasistów przygotowanych przez Elżbietę Starzec oraz polonez w wykonaniu kl. V z choreografią i kostiumami autorstwa Barbary Czai. Dekoracja wykonana przez Ewelinę Niewiadomską - Burzec  nadała imprezie szczególnie odświętny charakter oraz stanowiła doskonałe tło zarówno dla występu młodzieży jak i dla przedszkolaków. Każdy z obecnych na ,,Patriotycznym Śpiewaniu” został przez uczniów udekorowany pamiątkowym kotylionem wykonanym przez Jadwigę Kłagisz oraz otrzymał śpiewnik z tekstami pieśni patriotycznych wykonany przez Agnieszkę Żurek. Utrwalaniem  imprezy na fotografii zajmował się Jan Gadziała.

            Po części oficjalnej i wspólnym śpiewaniu goście zostali zaproszeni na poczęstunek do stołów udekorowanych przez Marię Mółkę, na których znalazły się przekąski w większości utrzymane w barwach narodowych podobnie jak stroiki. Przygotowaniem potraw zajmowała się Anna Kilian z grupą nauczycielek oraz matek. W związku z tym słowa podziękowania kierujemy zwłaszcza do Elżbiety Jarosz przewodniczącej rady rodziców,  Pauliny Urbanik, Joanny Ćwięki, Alicji Mikoś, Marii Klimczak, Krystyny Łąk, Eweliny Czech, Joanny Chrabąszcz, Krystyny Chrabąszcz, Anny Gizy, Eweliny Kupiec, Agnieszki Pszczoły. Dzięki pomysłowości ,,sekcji kulinarnej” nie sprawdziło się porzekadło ,,gdzie kucharek sześć…”, a serwowane na szwedzkim stole przekąski mogły zadowolić nie tylko delikatne podniebienie smakosza, ale i oko estety.  

             ,,Patriotyczne Śpiewanie” to uroczystość, która wpisała się już w pejzaż kulturalny środowiska lokalnego. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Borkach RAZEM,  rodzicom, ale przede wszystkim dzięki pracy uczniów, którzy przez kilka tygodni poprzedzających imprezę ćwiczyli swoje role udaje się utrzymać wysoki poziom artystyczny wydarzenia. Jest ono okazją do refleksji nad tym, jak cenną wartością jest wolność i jak ten z trudem odzyskany skarb dobrze wykorzystać. Jak w czasach burzliwych i pełnych niepokoju okazywać miłość Ojczyzny, aby nasz naród nie doświadczył grozy wojny i aby polska ziemia już nigdy nie została splamiona ludzką krwią.

,,Chciałbym, abyśmy upamiętniając historyczne rocznice, nie tyle cofali się o sto lat, co w równym, a może nawet większym stopniu wybiegali myślą naprzód – ku wyzwaniom, które nas czekają, przed którymi stajemy i z którymi możemy się skutecznie mierzyć, budując dziś silną, wolną Polskę” – napisał we wspomnianym na wstępie artykule Prezydent RP Andrzej Duda. Niech te słowa będą dla nas drogowskazem.

Źródło: http://www.zsborki.edu.pl