Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku do 7 przedszkoli w gminie Szczucin trafiły oczyszczacze powietrza.

Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku do 7 przedszkoli w gminie Szczucin trafiły oczyszczacze powietrza. Zostały one przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. 
W ramach działań programu, ekodoradca z naszego urzędu w dniu 15 października 2018 uczestniczył w spotkaniu z dziećmi z Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”. Podczas blisko dwugodzinnego spotkania przedszkolaki poznały zagadnienia związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz  ciekawe doświadczenia: obserwowały zasadę działania zabawek poruszających się dzięki energii słonecznej, widziały, jak zmienia się powietrze kiedy pali się śmieci w piecu. Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy chętnie współpracowały z ekodoradcą i odpowiadały na pytania. Na zakończenie przedszkolaki przygotowały krótki występ o tematyce proekologicznej. Miejmy nadzieje, że uczestnictwo w tego typu akcjach uwrażliwi je na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.