Burmistrz Szczucina informuje, że w miesiącach lipcu i sierpniu na terenie Gminy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników Firmy EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. (www.ekoscan.pl).

Burmistrz Szczucina informuje, że wmiesiącach lipcu i sierpniu na terenie Gminy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników Firmy EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. (www.ekoscan.pl). Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Burmistrza Szczucina. Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do aktualizacji Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy, który umożliwi pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Prosimy o wyrozumiałość i udzielanie pracownikom Firmy EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. niezbędnych informacji w celu pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) na adres mailowy: azbest@ekoscan.pl .

Więcej informacji na temat wyrobów zawierających azbest na stronie internetowej www.azbest.ekoscan.pl  .

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Ministerstwa Rozwoju poświęconej Programowi Oczyszczania Kraju z Azbestu www.bazaazbestowa.gov.pl

 

 

Burmistrz Szczucina