Ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania na kocioł zasilany ekogroszkiem.


28 września 2020 roku Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Stanowi to kolejny etap w kierunku poprawy jakości powietrza w Małopolsce.
Zgodnie z zapisami zaktualizowanego Programu ochrony powietrza od 1 stycznia 2021 roku wycofane zostają dotacje do kotłów węglowych. Województwo małopolskie jako pierwsze zdecydowało się na taki krok. Nowe regulacje nie dotyczą jednak projektów w trakcie realizacji. Na terenie Gminy Szczucin realizowany jest projekt p. n. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”. Jest to zatem ostatnia szansa, żeby skorzystać z dofinansowania na kocioł zasilany węglem typu ekogroszek. W trwającym programie można także uzyskać dofinansowanie na kocioł zgazowujący drewno oraz zasilany pelletem. Maksymalne dofinansowanie wynosi 9 000 zł.
Lista kotłów spełniających wymagania programu „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” dostępna jest pod adresem internetowym
https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Ze względu na złożony charakter projektu, konieczność zlecenia i wykonania ocen energetycznych osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowanie na nowoczesny kocioł węglowy proszone są o niezwłoczne złożenie uzupełnionej ankiety (ankieta do pobrania tutaj) na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczucin.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 644 31 19 – Ewelina Ryńska.
Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego dostępny jest pod adresem internetowym
https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2020/10/POP2020_Program.pdf