PACZKI ŻYWNOŚCIOWE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie informuje, że istnieje możliwość otrzymania nieodpłatnej pomocy żywnościowej przez rodziny i osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Założeniem programu jest dotarcie do osób najbardziej potrzebujących, których dochód miesięczny nie przekracza

1 268 zł netto dla osób samotnie gospodarujących,

1 028 zł netto na osobę w rodzinie,

oraz spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo; sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba; przemocy w rodzinie itp.)

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w formie paczek żywnościowych zapraszamy do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie w terminie do 17 marca 2017 r. celem złożenia stosownych oświadczeń. (oświadczenie o dochodach oraz załącznik nr 7)

Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w budynku KANA w dniach:

21 marca 2017 od godziny 12:00

22 marca 2017 od godziny 9:00

Więcej informacji 14 64 43 122, 123, lub 125

Robert Rajtar - Kierownik MGOPS