Partnerski projekt budowy odnawialnych źródeł energii dla wybranych gmin województwa małopolskiego

 

Informujemy Państwa, że został uruchomiony dedykowany adres email w celu zgłaszania usterek instalacji już zamontowanych dla mieszkańców biorących udział w projekcie Partnerski projekt budowy odnawialnych źródeł energii dla wybranych gmin województwa małopolskiego”.

Na poniższy adres mogą Państwo zgłaszać wszelkie zastrzeżenia dotyczące działania instalacji: awaria@doekogroup.pl

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.