Pierwsza w historii samorządu Gminny Szczucin umowa o międzynarodowej współpracy podpisana. Współpra

27 sierpnia 2016 roku w Restauracji Staropolska w Szczucinie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Doszło do podpisania dwóch umów międzynarodowych. Umowy o współpracy pomiędzy samorządami Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina a miastem Bałta na Ukrainie podpisali Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Burmistrz Andrzej Gorzkowicz oraz Mer Miasta Bałta Siergiej Mazur.
Uczestnikami tej historycznej uroczystości byli również członkowie delegacji zagranicznych partnerów samorządu powiatowego tj. XVIII dzielnicy Budapesztu z Wiceburmistrzem Dr Lewai Istvanem Zoltanem, niemieckiego Roding z Wiceburmistrzem Alfredem Wittmenem, słowackiego Golianowa z Burmistrzem Lubosem Kolarikiem oraz rejonu Soroka w Mołdawii z Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa Slutu Sergheiem a także przedstawiciele Powiatu Dąbrowskiego z Przewodniczącą Rady Powiatu Barbarą Pobiegło, Starostą Dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkowskim, Wicestarostą Markiem Kopia oraz Krzysztofem Korzec Wójtem Gminy Mędrzechów i Kazimierzem Olearczyk Wójtem Gminy Bolesław. W uroczystości uczestniczyli: Agnieszka Beker Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie, Roman Korczak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Kazimierz Tęczar Sekretarz Gminy Szczucin.
 
Przed rokiem zostałem ponownie wybrany na mera miasta Bałty. Zdecydowaliśmy, że w naszych działaniach zmierzamy do europy zachodniej. Polska, polskie samorządy ich sposób organizacji oraz funkcjonowania jest dla nas przykładem. Wierzę, że podpisane umowy o współpracy ze Szczucinem i Dąbrową Tarnowską pozwolą na rzeczywiste korzystanie z tych doświadczeń”  powiedział po podpisaniu umów Siergiej Mazur.


Dla samorządu gminy Szczucin to pierwsza w historii umowa o współpracy. Miasto Bałta położone w Obwodzie Odeskim, liczące ok. 20 tysięcy mieszkańców to wyjątkowy partner, którego chcielibyśmy wspierać w procesie zmian ale również czerpać z jego doświadczeń.
Partnerska umowa zakłada obustronnie korzystną współpracę w zakresie: gospodarki i handlu, inwestycji, transportu, rolnictwa, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, ochrony środowiska i innym, w celu stworzenia warunków dla rozwoju społeczno - gospodarczego, naukowo-technicznego,
turystycznego i kulturalnego każdej ze stron.

Inicjatorem  tej   współpracy   było  Miasto  Bałta,  które  jest  siedzibą  władz   Rejonu   Bałckiego. Powiat Dąbrowski współpracuje z tym rejonem   od   2012 roku.    Przedstawiciele    Miasta    Bałta
wielokrotnie uczestniczyli w uroczystościach organizowanych w ramach tej współpracy. 11  listopada 2015 roku w Szczucinie został podpisany List intencyjny dotyczący nawiązania współpracy między Miastem i Gminą Szczucin a Miastem Bałta. Rada Miejska w Szczucinie 30 grudnia 2015 r. podjęła  Uchwałę w sprawie  podjęcia  współpracy   partnerskiej  z   miastem  Bałta.Delegacja samorządu gminy Szczucin odbyła wizytę w Bałcie.

Burmistrz Andrzej Gorzkowicz na zakończenie powiedział między innymi „Chociaż dzielą nas kilometry i granice,  jestem pewien,  że ta  współpraca  jest  niezbędna.  Deklaruję wszelką    pomoc w obszarach oczekiwań partnera umowy ,oczywiście na miarę możliwości.
Z mojego doświadczenia wiem jak ważna jest praktyczna wiedza w okresie transformacji. Samorząd gminny w Polsce ma już ponad 25 lat to duży kapitał doświadczeń, chętnie się nim podzielimy.  Ale jestem przekonany, że też z wielu osiągnięć miasta Bałty skorzystamy.
Jestem dumny, że miasto Szczucin jest gospodarzem tak ważnych wydarzeń. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu”.

W celu realizacji założeń umowy, strony będą rozwijać wzajemne stosunki, zgodnie z zasadą równości, partnerstwa i promowania interesów każdej z nich, kierując się przy tym interesem publicznym, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Ukrainy oraz Rzeczypospolitej Polskiej.