Pomiary stężenia pyłu PM10 w Szczucinie

W ramach realizacji przez gminę Szczucin projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz przy współpracy ze stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy od 2 grudnia 2020 w przez 2  tygodnie monitorowany będzie stan jakości powietrza w Szczucinie pod względem stężenia pyłu PM10.
PM10 (ang. particulate matter), to skrót oznaczający pył zawieszony o średnicy cząstek mniejszej niż 10 mikrometrów (μm), będący mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Pyły z łatwością przedostają się do górnych dróg oddechowych. Ich głównym źródłem jest spalanie w domowych piecach węgla i mokrego drewna, a spalanie śmieci jeszcze bardziej zwiększa toksyczność powietrza, którym wszyscy oddychamy.


 

Rysunek pokazuje, jak drobny może być pył zawieszony - dużo mniejszy niż ziarnko piasku czy średnica włosa.

Poniżej prezentujemy wykresy stężenie pyłu PM10 w miejscowości Szczucin, w okolicach rynku- https://krakowskialarmsmogowy.pl/pomiar/pomiary-jakosci-powietrza-szucin/


 Na wykresach odczytać można aktualne wyniki pomiaru stężenia pyłu PM10, jest to wartość uśredniona dla każdej godziny, co oznacza, że wynik z godziny 8:00 obrazuje średnią wartość stężenia pyłu PM10 jaka wystąpiła od godziny 8:00 do 9:00. Ponadto wykres słupkowy przedstawia średnie dobowe stężenia pyłu PM10.

Na przełomie 2018 i 2019 roku także prowadzone były pomiary jakości powietrza za pomocą pyłomierza wypożyczonego od Krakowskiego Alarmu Smogowego, z raportem z przeprowadzonych badań można zapoznać się tutaj.