Umowa na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczucin i Lubasz, podpisana!

25 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin została podpisana umowa na realizację zadania „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczucin i Lubasz, gmina Szczucin”.

W ramach podpisanej umowy zostanie wykonana inwestycja za kwotę 2 836 582,86 obejmująca wykonanie sieci i przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych. Teren inwestycji stanowi część miejscowości Szczucin i Lubasz. Wykonawcą inwestycji jest ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY SANIT-BUD S.C. Jerzy i Andrzej Fido. Rozpoczęcie robót budowlanych przez wykonawcę inwestycji nastąpi od 28 stycznia 2021r., natomiast termin zakończenia robót budowlanych zaplanowany jest na 30 listopada 2021 r.