Podsumowanie współzawodnictwa kulturalnego Przedszkoli i Szkół z Gminy Szczucin

18 października dyrektorzy szkół i przedszkoli spotkali się w Domu Kultury w Szczucinie, na Podsumowaniu Współzawodnictwa Kulturalnego Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych za rok szkolny 2017/18. 
W kategorii przedszkola:
 I miejsce-  Przedszkole Publiczne  w Szczucinie i Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina", 
II miejsce -  Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" i Publiczne Przedszkole w Słupcu, 
III miejsce -  Publiczne Przedszkole w Borkach i Maniowie. 
Wyróżnienie: Odział Przedszkolny w Zabrniu i Przedszkole Publiczne w Skrzynce. 
W kategorii szkoły podstawowe: 
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Szczucinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu, 
II miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolna w Skrzynce i Szkoła Podstawowa w Zabrniu, 
III miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkach. 
W kategorii oddziały gimnazjalne:
 I miejsce -  nie przyznano, 
II miejsce - Oddział Gimnazjalny przy Szkole Podstawowej w Szczucinie, 
III miejsce - Oddział Gimnazjalny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkach,  
Wyróżnienie Oddział Gimnazjalny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrzynce. 
 
Dyplomy i nagrody wręczali: Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, Kierownika Centrum Usług Wspólnych Adam Murczek i Dyrektor SCKiB Krystyna Szymańska.
Gratulujemy.