Nie Bądźmy Obojętni - pomoc osobom bezdomnym, samotnym, starszym w czasie zimy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z apelem o pomoc i wsparcie dla osób zagrożonych zamarznięciem w okresie zimowym, tj. osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych.

APELUJEMY o zgłaszanie do odpowiednich służb informacji dotyczących miejsca pobytu osób zagrożonych w związku z niskimi temperaturami.

JEŚLI JESTEŚ ZANIEPOKOJONY SYTUACJĄ OSOBY BEZDOMNEJ, SAMOTNEJ, STARSZEJ CZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ POWIADOM ODPOWIEDNIE JEDNOSTKI:

Numery alarmowe: 112 (lub policyjny 997)

Ośrodki Pomocy Społecznej:

 • MOPSiWR Dąbrowa Tarnowska
  ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500
 • GOPS Bolesław
  33-220 Bolesław 68, tel. 14 641-50-18 w. 25
 • GOPS Mędrzechów
  33-221 Mędrzechów 434, tel. 14 644-24-23
 • GOPS Olesno
  ul. Długa 18, 33-210 Olesno, tel. 14 641-10-82
 • GOPS Gręboszów
  33-260 Gręboszów 137, tel. 14 641-60-27
 • GOPS Radgoszcz
  33-207 Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7-8, tel. 14 641-46-60
 • MGOPS Szczucin
  33-230 Szczucin, ul. Wolności 3, tel. 14 644-31-22 lub 23

Pamiętaj, że Twoja reakcja może uratować komuś życie!

 

Źródło: www.pcprdt.pl