Realna pomoc dla ofiar wypadków – nowoczesny sprzęt ratowniczy z Funduszu Sprawiedliwości

23 listopada Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz podpisał umowę z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro na wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości.

Dzięki temu do strażaków, którzy ochotniczo niosą pomoc ofiarom wypadków, trafi nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi. To pierwszy etap takiej pomocy z Funduszu Sprawiedliwości – w przyszłym roku sprzęt ratowniczy powinny dostać wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce.

- Do Funduszu Sprawiedliwości wpływają pieniądze od ludzi, którzy dopuścili się przestępstwa, złamali prawo, uczynili krzywdę innym. Będzie on realnie i namacalnie służył mieszkańcom Małopolski. Podjąłem bowiem decyzję, że niemałą część środków Funduszu przekażę dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. To ludzie, którzy z wielkim poświęceniem, oddaniem, a często z narażeniem własnego życia, niosą pomoc innym. Zawsze należy im się za to szacunek. Ale w parze z uznaniem powinno iść realne wsparcie - powiedział Zbigniew Ziobro podczas uroczystości w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

– Środki od przestępców wracają do pokrzywdzonych. To najwłaściwsza ścieżka, bo dzięki temu stają się inwestycją w ratowanie ludzkiego życia – zaznaczył uczestniczący w uroczystości wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Za pośrednictwem małopolskich samorządów strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymają najlepszy sprzęt ratowniczy o wartości 10 milionów złotych. Będzie to m.in. kilkanaście specjalistycznych wozów ratownictwa drogowego, 200 defibrylatorów i 630 w pełni wyposażonych profesjonalnych medycznych zestawów ratowniczych do niesienia natychmiastowej pomocy.

Gmina Szczucin otrzyma dofinansowanie w wysokości 67 200,00 zł na zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 przeznaczonego do ratownictwa technicznego dla OSP Słupiec oraz sześciu toreb medycznych typu OSP R1 dla OSP Borki, OSP Brzezówka, OSP Laskówka Delastowska, OSP Maniów, OSP Suchy Grunt i OSP Zabrnie.