„POWIŚLE DĄBROWSKIE – OD ZABORÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI OCZAMI I WSPOMNIENIAMI MIESZKAŃCÓW”

Stowarzyszenie „Powiśle Dąbrowskie” oraz Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu serdecznie zapraszają na cykl prelekcji pn. „Powiśle Dąbrowskie – od zaborów do Niepodległości oczami i wspomnieniami mieszkańców”. Pierwsza z nich pt. „Jan Franciszek Stanisław Konopka – galicyjski działacz społeczno-polityczny” odbędzie się dnia 26 czerwca (wtorek) o godz. 18.00. Wygłosi ją historyk dr Andrzej Skowron autor książki pt. „Problemy krajowe i lokalne w publicznej działalności Jakuba Bojki (1879-1935)”.

Projekt „Powiśle Dąbrowskie – od zaborów do Niepodległości oczami i wspomnieniami mieszkańców” jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego. W ramach projektu  zostaną zorganizowane 4 posiady historyczne  pod „Dębem Feliks”. od czerwca do sierpnia 2018 roku  Każda z nich stanowić będzie okazję do zaprezentowania mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego osób działających na rzecz odzyskania Niepodległości i budowy Państwa Polskiego – w tym tych związanych z naszym regionem.

Spotkaniu towarzyszyć będą: wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, wystawa fotografii i dokumentów poświęcona tematyce prelekcji oraz konkurs dotyczący tych wydarzeń.

Serdecznie zapraszamy!!!