Prof. Ireneusz Kotela odznaczony Medalem Gloria Medicinae

Z przyjemnością informujemy, że mieszkaniec naszej Gminy Pan prof. Ireneusz Kotela, Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, na posiedzeniu kapituły Medalu Gloria Medicinae został wybrany do uhonorowania tym najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

W dniu 6 października 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Polskiego Towarzystwa Lekarskiego pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy Rzeczpospolitej Polskiej Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Duda.

W uroczystości uczestniczyli wybitni przedstawiciele środowiska medycznego i artystycznego a wśród nich Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł , przedstawiciele Samorządu Lekarskiego Prezes NIL Maciej Hamankiewicz oraz Wiceprezes OIL Marta Klimkowska-Misiak .

Medal "Gloria Medicinae" to najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Pan Profesor  Ireneusz Kotela jest Kierownikiem Kliniki Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Pracuje także na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od ponad 30 lat zajmuje się leczeniem urazowych uszkodzeń kości, oraz zmian i deformacji pourazowych, Specjalizuje się w operacjach endoprotezoplastyki stawów. Był ordynatorem Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Rehabilitacji Szpitala SP ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, jak również ordynatorem Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.

Jest autorem wielu publikacji medycznych w znakomitych czasopismach polskich i światowych.

Serdecznie gratulujemy!