Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych do składania wniosków w ramach pierwszej edycji programu "Nasze powietrze". Program grantowy „Nasze Powietrze” realizowany jest przez stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej. Termin składania wniosków mija 3.10.2016 r.
Więcej informacji poniżej:

http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/naszepowietrze/szczegoly/id/301