Promesa dla Orkiestry Dętej przy OSP Szczucin

Koncerty, festiwale, warsztaty, a także jubileusze zespołów artystycznych, pikniki rodzinne, inspirujące spotkania czy interesujące publikacje – to tylko kilka z 96 inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie w ramach drugiej edycji konkursu Mecenat Małopolski 2019. Na realizację kulturalnych przedsięwzięć zarząd województwa przeznaczył 1 mln zł. Listę podmiotów, które otrzymały środki wyłoniła 13 osobowa komisja konkursowa.

W dniu 25 lipca Orkiestra Dęta przy OSP Szczucin w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego otrzymała promesę na 8 000,00zł na realizację zadania, "Niepodległość w twórczości muzycznej - 101 rocznica Odzyskania Niepodległości ".

Promesy gwarantujące dofinansowanie projektów wręczyli beneficjentom wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Anna Pieczarka z zarządu województwa. W wydarzeniu wzięli udział radni województwa: Stanisław Bisztyga, Stanisław Bukowiec, Robert Bylica, Marta Mordarska, Urszula Nowogórska, Andrzej Wójcik oraz posłanka Barbara Bubula.

O wsparcie finansowe w konkursie mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe i spółki, które nie osiągają zysku z prowadzenia swojej działalności, a chciały zrealizować przedsięwzięcia artystyczne, promujące różnorodność kulturową regionu. W ramach konkursu zostały dofinansowane przede wszystkim zadania rozwijające kompetencje kulturowe, ułatwiające integrację artystów, utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną, szczególnie poprzez wspieranie folkloru, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę.