Mieszkańcy Gminy Szczucin bezpieczniejsi. Strażacy mają lepsze pojazdy ratownicze.

W dniu 23 lipca br. na płycie rynku w Szczucinie  dokonano oficjalnego przekazania samochodów strażackich dla jednostek OSP Szczucin, OSP Słupiec i OSP Brzezówka. Dzięki staraniom Burmistrza Szczucina udało się pozyskać nowoczesny samochód ratowniczo gaśniczy, który otrzymała jednostka OSP Szczucin. Średni samochód ratowniczo gaśniczy VOLVO zakupiono w ramach programu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”.

Dofinansowanie na zakup pojazdów pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i wyniosło w sumie 11 mln zł. Resztę dołożyły gminy. W ramach tego programu zakupiono 34 pojazdy strażackie dla całej małopolski. Koszt zakupu samochodu do naszej Gminy wyniósł 681 174zł z czego dofinasowanie z RPO to 313 953,10zł

Samochód ten jest  wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Jednorazowo może przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4x4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Ponadto, jest on  także przyjazny dla środowiska, gdyż silnik spełnia bardzo wysokie normy czystości spalin. 

 Jednostka OSP Słupiec otrzymała ciężki samochód ratowniczo gaśniczy JELCZ, który  do tej pory służył w OSP Szczucin, natomiast jednostka OSP Brzezówka otrzymała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO , będący również dotychczas  w dyspozycji OSP Szczucin. Uroczystego przekazania kluczyków do samochodów dokonał: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego -Stanisław Sorys, Burmistrz Szczucina – Andrzej Gorzkowicz, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Bolesław Łączyński, Prezes Zarządy Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej – Ryszard Pikul oraz Prezes OSP Szczucin – Krzysztof Kijowski.  

Nowy pojazd został poświęcony przez Powiatowego Kapelana strażaków ks. Zygmunta Warzechę. Uroczystość poprzedziła Msza Święta a Orkiestra Dęta przy OSP Szczucin zapewniła wspaniałą oprawę muzyczną wydarzenia.

W uroczystości uczestniczyły również delegacje  jednostek OSP z terenu gminy. Pozyskane samochody przez jednostki wzmocnią zdolność operacyjną druhów, którzy nie szczędząc swego czasu z zaangażowaniem podejmują działanie zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy. Przygotowane spotkanie okolicznościowe w remizie  OSP Szczucin dla uczestników zaproszonych na uroczyste przekazanie samochodów, pozwoliło na wymianę cennych  doświadczeń i omówienie wielu spraw dotyczących działalności operacyjnej  jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej