"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

Art. 23a. Treść ślubowania radnego ( Dz.U.2016.0.446 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)