Rada Senioralna Gminy Szczucin rozpoczęła działalność

11 kwietnia 2019 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyła się inauguracja drugiej kadencji Rady Senioralnej Gminy Szczucin. Rada Seniorów Gminy Szczucin działa na podstawie Uchwały nr XXI/273/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szczucin, która nadała jej statutu (Dz. U. Województwa Małopolskiego poz. 7489).

Rada Senioralna aktywizuje osoby starsze, zachęca je do czynnego udziału w organizowane przedsięwzięcia, a także inicjuje projekty zgodnie z potrzebami starszych mieszkańców Gminy Szczucin.

Zarządzeniem Nr 0050.1.29.2019 Burmistrza Szczucina z dnia 3 kwietnia 2019 r. na członków Rady Seniorów Gminy Szczucin powołano następujące osoby:

 1. Będkowska Mieczysława

 2. Będkowski Stanisław

 3. Burgieł Teresa

 4. Cieślak Maria

 5. Cieślak Szczepan

 6. Dadej Grażyna

 7. Dudek Elżbieta

 8. Foder Maria

 9. Gierczyńska Janina

 10. Giza Ewa

 11. Giza Teresa

 12. Gwizd Bronisława

 13. Kowal Krystyna

 14. Lech Krystyna

 15. Łuszcz Ewa

 16. Łuszcz Halina

 17. Mach Andrzej

 18. Sznajder Wiesława

 19. Świerk Kazimiera

 20. Tarczyńska Barbara

 21. Żyła Dorota

Na spotkaniu zostały wybrane władze oraz wyznaczono główne kierunki działalności Rady.

 1. Cieślak Szczepan – Przewodniczący Rady

 2. Dadej Grażyna - Wiceprzewodniczący

 3. Gwizd Bronisława - Skarbnik