„Rozmawiajmy o Problemach – Rozumiem, Czuję, Pomagam”.

12 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00 w budynku Kany, odbyła się konferencja pn. „Rozmawiajmy o Problemach – Rozumiem, Czuję, Pomagam”. Tematem konferencji były: „Zachowania destrukcyjne”.

Konferencja została zorganizowana przez Burmistrza Szczucina Andrzeja Gorzkowicza we współpracy z  Komendą Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i Komisariatem Policji w Szczucinie.

Głównym celem konferencji było przedstawienie problemu zachowań destrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Wśród zaproszonych gości w konferencji uczestniczyli m.in.: przedstawiciel Kuratorium Oświaty Delegatura w Tarnowie Pani Barbara Trzpit, Pani Agnieszka Anioł-Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Kazimierz Tęczar Sekretarz Gminy Szczucin, Agnieszka Beker Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie, ks. Zygmunt Warzecha Proboszcz Parafii Szczucin oraz nauczyciele z placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Szczucin.

Oficjalnego otwarcia konferencji i przywitania gości dokonali Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Lucjan Pałucki.

Dzisiejsza konferencja jest skutkiem trzech wcześniejszych spotkań w mniejszym gronie w trakcie  których wypracowano kierunki możliwego działania czy też trafniej powiedzieć przeciwdziałania, które naszym (organizatorów zdaniem) jest szansą na ograniczenie ilości zachowań destrukcyjnych na terenie naszej gminy – podkreślił w swojej wypowiedzi Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz.

Pierwszym prelegentem był profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej, doktor habilitowany socjologii Eugeniusz Moczuk. Zatrudniony w Katedrze Nauk Humanistycznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Pan profesor wygłosił wykład pt.” Działania w sferze bezpieczeństwa lokalnego wobec młodzieży szkolnej przez samorząd terytorialny i Policję”. W swojej prezentacji profesor poruszył m.in. zagadnienia: bezpieczeństwa lokalnego jako kategorii analizy bezpieczeństwa wewnętrznego, działań samorządów terytorialnych i Policji w sferze bezpieczeństwa lokalnego, jak również przeciwdziałania zagrożeniom społecznym w środowisku młodzieży szkolnej w społeczności lokalnej.

Jako druga swoją prezentacje wygłosiła mł.asp. Agata Bulwa policjant z zespołu wykroczeń nieletnich i patologii Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. W swojej prezentacji pt. „Cyberprzemoc, substancje psychoaktywne a zachowania destrukcyjne wśród dzieci i młodzieży” Pani aspirant omówiła m.in. powiązania samobójstw nastolatków z zagrożeniami płynącymi z sieci, formy cyberprzemocy, odpowiedzialność prawną za zachowania cyberprzemocowe.

Kolejnymi prelegentami byli Pani Bogusława Molak Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz psycholog Mariusz Wielgus. Pani Dyrektor w swojej prezentacji pt.” Rola nauczyciela w pomocy dziecku i rodzinie” pokazała jak bardzo ważne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych. Natomiast Pan Wielgus wygłosił prezentację przedstawiającą najczęściej występujące problemy dzieci i młodzieży w pracy psychologa. 

Po wystąpieniach prelegentów podinsp. Bogumił Jedynak rozpoczął dyskusję z uczestnikami debaty.