Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Zabrniu

4 września z udziałem Burmistrza Szczucina Pana Andrzeja Gorzkowicza i Kierownika CUW Pana Janusza Rysia, ks. proboszcza Marka Łopatki, nauczycieli, uczniów i rodziców, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Od 1 września nasza szkoła przekształcona została w ośmioklasową Szkołę Podstawową. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele Parafialnym, a następnie część oficjalna i część artystyczna odbyła się na sali gimnastycznej. Pani dyrektor Genowefa Dzięgiel w swoim wystąpieniu powitała zebranych po wakacyjnej przerwie życząc uczniom   wytrwałości, mądrości i ambitnego realizowania nakładanych obowiązków.   Nauczycielom życzyła cierpliwości i wytrwałości oraz zadowolenia z odnoszonych przez uczniów sukcesów.  Rodzicom życzyła zadowolenia ze swoich pociech oraz jak najlepszych wyników w nauce osiąganych przez ich dzieci. Pani Dyrektor serdeczne podziękowania złożyła na ręce Burmistrza Szczucina Pana Andrzeja Gorzkowicza za przeprowadzenie prac remontowych na terenie szkoły.  Dzięki okazanej życzliwości, zrozumieniu i zaangażowaniu władz gminnych zyskaliśmy nową salę lekcyjną. Zostały wymienione także stropy drewniane oraz odnowione dwie sale lekcyjne i korytarz co przyczyniło się do poprawy wyglądu estetycznego i bezpieczeństwa naszych uczniów. Podkreślić należy, iż wykonawca terminowo wywiązał się z powierzonych mu prac. Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, pracowników szkoły, grona pedagogicznego udało się zakończyć prace porządkowe przed rozpoczęciem roku szkolnego.  Słowa podziękowania skierowała także do rodziców, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w prace przed i po remoncie. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną.