Gmina Szczucin informuje, że Wykonawca Spółka Sanito rozpoczyna audyty w ramach realizacji programu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Audyty będą prowadzone po kolei w każdej z 41 Gmin, a ich dokładne terminy będą każdorazowo uzgadniane z mieszkańcami, zatem prosimy o oczekiwanie na telefon od Wykonawcy. Podczas audytu fotowoltaicznego, dokonane zostaną obliczenia, które pozwolą  na dobranie optymalnych rozwiązań technologicznych w zakresie konstrukcji oraz miejsca montażu instalacji. Każdy z audytorów posiadał będzie identyfikator, którego autentyczność zostanie poświadczona pieczątką Lidera projektu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Wzór identyfikatora znajduje się poniżej. Planowany termin wykonywania audytów to 15.06.2020 r. - 30.07.2020 r. W celu sprawnego i dokładnego przeprowadzenia audytów, prosimy o wcześniejsze przygotowanie rachunków za energię elektryczną z kilku ostatnich miesięcy.


Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020