Uroczyste przekazanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy wzbogaciła się o nowy pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych. Jest to 18 miejscowy autobus – FORD TRANSIT, w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Samochód został zakupiony dzięki wsparciu samorządu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz staraniom prezesa stowarzyszenia „Otwarte Serce” Bogdana Sosina. Swój wkład w zakup samochodu mieli również: Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodzice, Opiekunowie i Przyjaciele działający na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 09.11.2017r. nastąpiło oficjalne poświęcenie i przekazanie nowego pojazdu. Na tak wyjątkowym spotkaniu pojawili się przedstawiciele władz powiatu, gminy oraz sołectwa. Po przywitaniu i licznych podziękowaniach skierowanych w stronę gości nastąpiło przecięcie wstęgi, którego dokonali: Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Szczucina – Andrzej Gorzkowicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie Agnieszka Beker, Ksiądz Prałat – Zygmunt Warzecha, Kierownik ŚDS – Maria Bielaszka, Prezes firmy TANKPOL – Roman Mosio oraz Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serce” - Bogdan Sosin. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Parafii Szczucin – Zygmunt Warzecha.

Autobus, który otrzymała placówka to koszt 161938,00 złotych, 70% tej kwoty zostało pokryte z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Samochód przekazano do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy w celu zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć, umożliwienie wyjścia z domu i tym samym rozwoju kontaktów interpersonalnych, a przede wszystkim zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne.