Zasady segregacji odpadów komunalnych

Zasady segregacji odpadów komunalnych

 

SZKŁO - kolor worka biały lub zielony

 

 

 

Należy wrzucać

 

 Nie należy wrzucać

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych), szklane opakowania po kosmetykach

Bez zanieczyszczeń organicznych - wstępnie oczyszczone

 

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

 


PAPIER – kolor worka niebieski

 

 


Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 

opakowania z papieru, kartony, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe

Bez zanieczyszczeń organicznych - wstępnie oczyszczone

 

 

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

 

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE – kolor worka żółty

 

 


Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, kartony po mleku i sokach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, plastikowe butelki po olejach roślinnych, opakowania wielomateriałowe po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów itp.), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików pojemniki po margarynach, jogurtach, śmietanach, ketchupach, musztardach, doniczki plastikowe

Bez zanieczyszczeń organicznych - wstępnie oczyszczone

 

 butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE (W TYM ZIELONE) - ZALECA SIĘ ICH KOMPOSTOWANIE – kolor worka brązowy

 


Należy wrzucać

 

Nie należy wrzucać

 

suche odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki np. z ziemniaków, jabłek itp.), filtry po kawie i herbacie razem z papierowym filtrem, skorupki jaj, łupiny orzechów, łuski cebuli, odpady zielone (odpady z pielęgnacji ogrodów i trawników, m.in.: skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny, drobne gałęzie)

 

 

 

resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa i kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, żwirku, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, pieluch, niedopałków papierosów,  innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)


ODPADY ZMIESZANE – czarne pojemniki (do 5 osób w gosp. – pojemnik 120 l., powyżej 5 osób w gosp. – pojemnik 240 l.)

 


Należy wrzucać

 

Nie należy wrzucać

 

 wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu (których nie da się wysegregować), tj. np. pampersy, pieluchy, opakowania po cukierkach, chipsach, tapety i worki po cemencie, popiół (tylko w okresie od kwietnia do października), buty, ubrania, szkło gospodarcze - talerze, miski, lustra, szkło okularowe, doniczki porcelanowe, znicze, pojemniczki po zniczach, gruz po drobnych remontach, resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego

 

odpadów niebezpiecznych tj. baterie i akumulatory, zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne, przeterminowane leki, oleje silnikowe, smarowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady azbestowe, odpady opakowań i pozostałości po środkach ochrony roślin, farbach, klejach, rozpuszczalnikach

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompostowanie odpadów!
 
Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach. Poniżej do pobrania poradnik jak kompostować odpady.
 
- Poradnik - jak kompostować odpady (załacznik pdf)
 
 Co zrobić z pozostałymi odpadami?
Przeterminowane leki-  Przeterminowane leki uznawane są za odpady szczególnie groźne dla środowiska, dlatego też nie możemy ich wyrzucać do śmietnika.

Odpady w postaci przeterminowanych leków można dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK – Wola Szczucińska 142, 33-230 Szczucin, lub  do aptek znajdujących się na terenie gminy Szczucin.
Zużyte baterie i akumulatory- Umieszczanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku jest zabronione.

Akumulatory i baterie należą do produktów, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi.

Odpady te należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK znajdującego się w miejscowości Wola Szczucińska 142, 33-230 Szczucin.

Dodatkowo, zużyte baterie można dostarczać do punktów zbiórki organizowanych  przez placówki oświatowe i obiekty handlowe.
Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz)-  Odpady te należy dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK - Wola Szczucińska 142, 33-230 Szczucin.

Istnieje możliwość odbioru tych odpadów przed podmiot uprawniony w indywidualnych terminach na koszt własny.
Chemikalia, zużyte opony - Chemikalia oraz zużyte opony należy samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK, znajdującego się w miejscowości Wola Szczucińska 142, 33-230 Szczucin.
Tekstylia, meble, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -

Tekstylia, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą  sprzed terenu posesji (tzw. wystawki) przez firmę odbierającą odpady komunalne, co najmniej raz w roku kalendarzowym, według ustalonych harmonogramów.

  Terminy odbioru będą ustalane i podane do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

Niezależnie od wskazanych terminów odpady te można dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK, znajdującego się w miejscowości Wola Szczucińska 142, 33-230 Szczucin.

Dodatkowo, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać podmiotom zbierającym tego rodzaju odpady, lub do sklepów AGD RTV, w ramach wymiany sprzętu starego na nowy.
Popiół- Popiół paleniskowy w okresie od 01 października do 31 marca należy gromadzić  w osobnym ocynkowanym pojemniku lub w specjalnym worku, natomiast w pozostałym okresie w pojemniku na zmieszane odpady komunalne.