Jakie są możliwości wsparcia z funduszy europejskich oraz z programów krajowych i na jakie przedsięwzięcia można się ubiegać o dofinansowanie? Na te i wiele innych pytań można było uzyskać odpowiedź podczas spotkania informacyjnego, które w środę
6 listopada o godzinie 1600, odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szczucin.

Spotkanie informacyjne, które otworzył Pan Tomasz Bełzowski – Zastępca Burmistrza Szczucina i poprowadziła Pani Krystyna Kolis – Radziszewska z małopolskiego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnowie, było skierowane do osób chcących otworzyć działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców poszukujących wsparcia na rozwój istniejącej działalności a także dla organizacji pozarządowych chcących rozwijać swoją działalność na terenie Gminy Szczucin.

Wsparcie z funduszy europejskich i programów krajowych jest doskonałą okazją do rozwoju regionu i zwiększenia jego konkurencyjności na globalnym rynku. W szczególności działających na jego terenie instytucji, przedsiębiorstw i małych działalności gospodarczych. To także szansa na założenie własnej działalności i realizację planów biznesowych. Środki zewnętrzne to także szansa na rozwój działających na terenie Gminy Szczucin Organizacji Pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały ogólne informacje i założenia  związane z programami, z których można korzystać w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Po części ogólnej przyszedł czas na konsultacje indywidualne, gdzie wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje i wskazówki związane z możliwościami ubiegania się o wsparcie z funduszy europejskich i programów krajowych.

Starając się o środki z funduszy europejskich warto wcześniej zasięgnąć konsultacji w jednym z sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie małopolskim. Jak mówiła prowadząca spotkanie, Pani Krystyna Kolis –Radziszewska – każdy ubiegającym się o środki europejskie otrzyma tam szczegółowe informacje o realizowanych programach, aktualnie prowadzonym naborze wniosków, wzorach dokumentów, wysokościach możliwej pomocy i wielu innych kwestiach związanych ze wsparciem z funduszy europejskich.