Gmina Szczucin – to było udane 12 miesięcy.  Spotkanie podsumowujące rok 2017

2017 rok już za nami – w Gminie Szczucin był to czas wyjątkowych inicjatyw i projektów.

W samorządzie, tak jak w życiu, koniec roku to czas ocen i podsumowań. Gmina Szczucin Liderem Powiatu Dąbrowskiego w Rankingu Gmin Małopolski przygotowanym przez Małopolski Instytut Samorządu i Administracji w Krakowie, o czym już informowaliśmy.     A jakie są szczegóły tego sukcesu, oraz o innych zrealizowanych w 2017 roku inicjatywach     i projektach dowiedzieli się uczestnicy spotkania informacyjnego i podsumowującego, zgromadzeni w dniu 29 grudnia w restauracji Sovrana.

Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Szczucina, jako odpowiedzialny za realizację tych zadań, dość szczegółowo omówił ich przebieg, wzbogacając swoją wypowiedź prezentacją multimedialną bogatą w zdjęcia dokumentujące zakres prac. Zobacz tutaj.

W minionym roku na terenie naszej Gminy zrealizowanych zostało wiele inwestycji i każda z nich z pewnością posłuży oraz ułatwi życie mieszkańcom – mówił burmistrz Andrzej Gorzkowicz, który na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim za ogromne zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju Gminy Szczucin, za pomoc w organizacji gminnych przedsięwzięć – to nasz wspólny sukces, bez Państwa udziału nie był by możliwy. Bardzo Dziękuję.

Spotkanie było także okazją do złożenia sobie życzeń, połamania się opłatkiem. Życzenia dla wszystkich zebranych złożyli Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Szczucina, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie Agnieszka Beker, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński oraz ks. Proboszcz Zygmunt Warzecha. 

W spotkaniu uczestniczyli również: Radni Rady Miejskiej w Szczucinie, Sołtysi Sołectw Gminy Szczucin, Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, Dyrektorzy i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, Przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów, OSP oraz innych organizacji.